W ramach działań projektu „Regionalne Pogotowie Kryzysowe”, dnia 25 lutego b.r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu odbył się warsztat pn.: Szkolenie dla osób stykających zawodowo z kryzysem – podstawy profesjonalnego pomagania. Szkolenie prowadziły specjalistki z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ze Szczecina: Tatiana Duklas i Edyta Stosik. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele lokalnych instytucji realizujący zadania z obszaru interweniowania i pomocy osobom doświadczonym sytuacjami kryzysowymi: Komendy Powiatowej Policji w Wałczu, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu, Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Wałczu, Ośrodków Pomocy Społecznej w Powiecie Wałeckim, Straży Miejskiej w Wałczu oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wałczu. W trakcie spotkania rozmawiano na temat znaczeń zjawiska kryzysu i interwencji kryzysowej, stylach pomagania i kontaktu stosowanych w interwencji kryzysowej. Istotnym elementem poruszanym w trakcie szkolenia było występowanie u ofiar zdarzeń traumatycznych, świadków  zaburzenia oraz osób pomagającym zaburzenia PTSD (zespół stresu pourazowego). Uczestnicy dzielili się swoimi doświadczeniami zawodowymi, zasadami postępowania zarówno w aspekcie uniwersalnym, jak i procedurami obowiązującymi w ich instytucjach, w tym udzielania pomocy psychologicznej. W podsumowaniu, specjaliści instytucji poruszali tematykę profilaktyki kryzysu – szerokich działań mających na celu zapobieganiu zjawisku.