W dniach 29-30 września b.r. odbyło się szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prowadziła je Małgorzata Grochowska: psycholog, terapeuta i praktyk w zakresie pracy zarówno z osobami doznającymi przemocy jak i ją stosującymi; na co dzień kierownik działu interwencji kryzysowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie.
Do tematów, nad którymi w formie warsztatowej pracowali uczestnicy, należały:
- profilaktyka przemocy, zasady prowadzenia oddziaływań uprzedzających wystąpienie zjawiska przemocy,
- zjawisko przemocy w rodzinie oraz sytuacja psychologiczna osób doznających przemocy,
- zachowania osób stosujących przemoc i możliwość pomocy,
- współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych.
W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej powiatu wałeckiego, Komendy Powiatowej Policji w Wałczu, Sądu Rejonowego w Wałczu oraz  pracownicy Regionalnego Pogotowia Kryzysowego z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu.
Szkolenie zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa – dotacja celowa z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,

Tekst: Katarzyna  Wierzbińska, PCPR w Wałczu