Dnia 04 sierpnia 2023 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu odbyło się Szkolenie w zakresie podnoszenia kompetencji zawodowych pracowników służb pomocowych w zakresie wiedzy prawniczej.  Szkolenie prowadziła Przewodnicząca Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Wałczu – Sędzia Alicja Mazurkiewicz. Uczestnikami spotkania byli pracownicy socjalni i asystenci rodzin z Miejsko – Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z Powiatu Wałeckiego, Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Wałczu, pracownik socjalny Środowiskowego Domu Samopomocy, interwencji kryzysowi z Regionalnego Centrum Kryzysowego oraz psycholog prowadzący zajęcia programu korekcyjno–edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową w naszej instytucji. Dyskusji została poddana ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej, która wprowadza liczne zmiany w dotychczasowym kształcie pracy w obszarze przeciwdziałaniu przemocy i niwelowania konsekwencji jej stosowania. Ponadto omówione zostały praktyczne aspekty przepisów powiązanych z problematyką przemocy domowej: wydawanie nakazów opuszczenia lokalu i zbliżania się, zobowiązanie przez sąd cywilny sprawcę przemocy domowej do opuszczenia mieszkania, procedura eksmisji, kwestie alimentacji, ubezwłasnowolnienia, opieki naprzemiennej, podział majątku a wspólne zamieszkiwanie, dziedziczenie długów.

 

 

Sporządziła: Katarzyna Wierzbińska