Dnia 15.05.2024 r. odbyło się spotkanie pracowników PCPR (Ewa Ryczaj – pracownik socjalny, Daniel Piotrowski – pedagog, interwent kryzysowy) z uczniami klas IV i V wałeckich szkół średnich. Uczniowie na czas nauki mieszkają  w budynku B Internatu Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Wałczu. W ramach spotkania przeprowadzono zajęcia z wykorzystaniem metod aktywizujących oraz dyskusji na temat zjawiska przemocy domowej, ze szczególnym uwzględnieniem tematu przemocy seksualnej. Zbudowano i omówiono wraz z uczniami definicję agresji i przemocy oraz konfliktu i przemocy wyszczególniając różnice pomiędzy pojęciami, omówiono rodzaje przemocy, jak rozpoznawać te zjawiska, gdzie szukać pomocy w przypadku ich wystąpienia, omówiono również procedurę Niebieskiej Karty.  W spotkaniu uczestniczyło łącznie 23 uczniów. Dziękujemy Pani kierownik – Barbarze Rosochackiej i wychowawcy internatu – Małgorzacie Angel  za umożliwienie spotkania z młodzieżą.

Natomiast dnia 16 maja b.r. odbyło się spotkanie Katarzyny Wierzbińskiej – psychologa i Daniela Piotrowskiego – pedagoga i interwenta kryzysowego PCPR z członkami Stowarzyszenia Rekreacyjnego Cztery Pory Roku oraz Stowarzyszenia Pogodna Jesień w Mirosławcu. Przeprowadzono pogadankę z trzydziestoma uczestnikami/uczestniczkami dotyczącą zjawiska przemocy domowej ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania osób w wieku starszym. Rozmawiano o tym jak rozpoznać różne przejawy i symptomy przemocy, jakie są konsekwencje jej stosowania, jakie są możliwości poradzenia sobie z tym zjawiskiem pod względem psychologicznym i prawnym. Motywowano aby nie godzić się z jej występowaniem i reagować, zarówno kiedy sami tego negatywnego zjawiska doświadczamy jak i kiedy jesteśmy jego świadkami; rozdano plakaty i ulotki z niezbędnymi informacjami. Dziękujemy Pani Leokadii Janczewskiej za zorganizowanie spotkania z seniorami.

 

 

Koordynator kampanii Katarzyna Wierzbińska PCPR Wałcz, tel: 720 826 50 ; 67 345 05 37