Spotkania z młodzieżą w Człopie


Kontynuując spotkania w ramach Powiatowej Kampanii Przeciwdziałania Przemocy Domowej w dniu 17.05.2024 r. Karolina Myłek ( pedagog,  interwent kryzysowy) i Daniel Piotrowski (pedagog, interwent kryzysowy), spotkali się z uczniami klas V-VIII Szkoły Podstawowej w Człopie.
W ramach spotkania przeprowadzono zajęcia z wykorzystaniem metod aktywizujących (Wordwall) oraz dyskusji na temat zjawiska przemocy domowej, ze szczególnym uwzględnieniem tematu przemocy seksualnej. Zbudowano i omówiono wraz z uczniami definicję agresji i przemocy oraz konfliktu i przemocy wyszczególniając różnice pomiędzy pojęciami, omówiono rodzaje przemocy, jak rozpoznawać te zjawiska, gdzie szukać pomocy w przypadku ich wystąpienia, omówiono również procedurę Niebieskiej Karty.
W spotkaniu uczestniczyło łącznie 71 uczniów. Spotkania trwały 4 x 45 min.

Dziękujemy  Pani pedagog, Agnieszce Molińskiej, pomoc w organizacji spotkań.

Koordynator kampanii Katarzyna Wierzbińska PCPR Wałcz
tel: 720 826 50; 67 345 05 37