Wyniki  Konkursu Plastycznego i Konkursu Literackiego Powiatowej Kampanii Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Powiecie Wałeckim „Wyjdź z Pułapki Przemocy Domowej”.

Dnia 10 maja b.r. komisja konkursowa w składzie: Roman Rosochacki (dyrektor PCPR), Katarzyna Wierzbińska (psycholog PCPR), Karolina Myłek (pedagog, interwent kryzysowy PCPR) oraz Adam Matuszewski (pedagog, interwent kryzysowy PCPR), rozstrzygnęła wyniki konkursu.
W konkursie wzięło udział ogółem 32 uczniów z następujących szkół podstawowych i ponadpodstawowych Powiatu Wałeckiego: Szkoły Podstawowej nr 2 i nr 4 w Wałczu, Szkoły Podstawowej im. Wedlów – Tuczyńskich w Tucznie, Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Mirosławcu, Szkoły Podstawowej w Człopie, Liceum Ogólnokształcącego nr II im. Ks. J. Tischnera w Wałczu, Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu, Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu.
Celem  inicjatywy było m.in. zmotywowanie dzieci i młodzieży do refleksji dotyczącej przeciwdziałania przemocy domowej, pogłębienie wiedzy dotyczącej zjawiska przemocy domowej i motywowanie do adekwatnego  reagowania w jej obliczu.
     W konkursie plastycznym dominował rysunek (kredka i ołówek) oraz kolaż, natomiast w konkursie literackim były to głównie opowiadania i wiersze.
Spośród licznych, wartościowych i atrakcyjnych prac, komisja wybrała te najbardziej wyróżniające się.

W konkursie plastycznym zostały nagrodzone prace następujących osób:
Gmina Tuczno: I miejsce Anna Ewert

Gmina Mirosławiec: I miejsce Marta Babińska, II miejsce Alan Kmiecik - Broniszewski

Gmina Człopa: I miejsce Hanna Król, II miejsce Julian Malik, III miejsce Mikołaj Rakowski, wyróżnienie: Jana Woźniak

Gmina Miejska Wałcz: I miejsce Karol Antoniak, II miejsce Maja Maślak, III miejsce Nina Klonowska.

W konkursie literackim zostały nagrodzone prace następujących osób:
Gmina Tuczno: I miejsce Kornelia Rubak, II miejsce Karolina Wypych, III miejsce Kornelia Daszkiewicz

Gmina Mirosławiec: I miejsce Jakub Kowalczuk, II miejsce Maja Pawlik, III miejsce Natalia Szaden

Gmina Człopa: I miejsce Joanna Szlędak

Gmina Miejska Wałcz: I miejsce Zuzanna Głuczkowska, II miejsce Marta Niewczas, III miejsce Hubert Suchoński, wyróżnienia: Małgorzata Rajek, Magdalena Brożek, Adrianna Huryń.

Oficjalne spotkania i rozdanie nagród odbędą się w poszczególnych gminach, dzieci i młodzież wraz z opiekunami zostaną powiadomieni poprzez pedagogów szkolnych. Przewidywany termin spotkań to przełom maj/czerwiec b.r.
W galerii poniżej przedstawiamy kilka spośród nagrodzonych pracy.

Bardzo dziękujemy pedagogom szkolnym za wsparcie i motywowanie uczniów do udziału w konkursach, dziękujemy wszystkim uczestnikom i  gratulujemy zwycięzcom.


Koordynator kampanii Katarzyna Wierzbińska PCPR Wałcz
tel: 720 826 50; 67 345 05 37