W ramach Powiatowej Kampanii Przeciwdziałania Przemocy Domowej i realizacji spotkań ze społecznością lokalną, dnia 1 czerwca b.r. odbyło się spotkanie pracowników PCPR (Paulina Łakomy – psycholog, Katarzyna Wierzbińska – psycholog) z członkiniami Koła Gospodyń Wiejskich KGW Błyskawica 2 z Bronikowa oraz seniorami w Bronikowie (około 20 osób). Przy poczęstunku „Danie Wspólnych Chwil z Fundacją Biedronki” rozmawialiśmy o zjawisku przemocy domowej: jakie są jej przejawy i mechanizmy psychologiczne, dlaczego osobie jej doznającej tak trudno odejść od osoby ją stosującą, jak przemoc rozpoznawać i pomagać kiedy jesteśmy jej świadkami, jakie są aktualne możliwości prawne poradzenia sobie z problemem. Przekazane zostały ulotki z informacjami o instytucjach na terenie gminy i powiatu, które mogą pomóc i interweniować w rozwiązaniu problemów kryzysowych.
     Uczestnicy spotkania, którymi byli zarówno kobiety jak i mężczyźni, chętnie dyskutowali, otwarcie dzielili się swoimi doświadczeniami w tym obszarze.
W naszej ocenie, dzięki wspólnocie, którą tworzą i wysokiej świadomości zjawisk społecznych, mieszkańcy Bronikowa, są przykładem pozytywnej siły małych społeczności, które wzajemnie się wspierają, pomagają i rozwiązują problemy. Bardzo dziękujemy uczestnikom za spotkanie, które było dla nas nowym doświadczeniem, za konstruktywną dyskusję i poczęstunek. Dziękujemy pani Małgorzacie Cebuli – przewodniczącej KGW  Błyskawica 2 za zaproszenie.


Koordynator kampanii Katarzyna Wierzbińska PCPR Wałcz
tel: 720 826 50; 67 345 05 37