Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu

– Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

 zaprasza wszystkie rodziny zastępcze

do czynnego udziału w organizowanych grupach wsparcia!

 

               Dnia 27.06.2017r. zakończyła się I część spotkań w ramach grupy wsparcia dla rodziców zastępczych. Od września rusza II część zajęć. Spotkania prowadzi psychoterapeutka Alicja Antczak - Kuczyńska – właścicielka Gabinetu Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii Quest w Pile.

               Wszystkie osoby chętne do wzięcia udziału w grupach wsparcia prosimy o kontakt z pracownikami Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu – pokój nr 5 – telefon 67 345 05 39.

 

Zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu, czas trwania 3 godziny.

 

Terminy spotkań:

 

05.09.2017r.

19.09.2017r.

10.10.2017r.

17.10.2017r.

07.11.2017r.

21.11.2017r.

05.12.2017r.

12.12.2017r.