Stowarzyszenie Klub Otwartej Twórczości KOT w Tucznie umożliwiło naszym pracownikom (Katarzyna Józefowicz, Karolina Myłek, Daniel Piotrowski) spotkanie z uczestniczkami, realizowanych przez siebie inicjatyw.
W trakcie godzinnego spotkania w dniu 22 kwietnia b.r. omówiono  definicję agresji i przemocy oraz konfliktu i przemocy wyszczególniając różnice pomiędzy pojęciami, omówiono rodzaje i skutki przemocy, dyskutowano jak rozpoznawać te zjawiska, gdzie szukać pomocy w przypadku ich wystąpienia.  Ponadto w formie warsztatowej przedstawiono nowy wzór oraz procedurę Niebieskiej Karty, a także konsekwencje prawne wobec sprawcy przemocy domowej.


Za organizację spotkania dziękujemy pani Marzenie Szymańskiej.


Natomiast dnia 23 kwietnia b.r. dzięki uprzejmości pani Marty Gardzińskiej, pracownicy PCPR (Angelika Marciniak, Daniel Piotrowski) spotkali się z dziećmi uczęszczającymi do Placówki Wsparcia Dziennego „LOTNIK” w Mirosławcu. W ramach spotkania przeprowadzono zajęcia z wykorzystaniem metod aktywizujących oraz materiałów edukacyjno - dydaktycznych na temat zjawiska przemocy domowej. Sformułowano i omówiono wraz z dziećmi definicję agresji i przemocy oraz konfliktu i przemocy wyszczególniając różnice pomiędzy pojęciami, omówiono rodzaje przemocy, jak rozpoznawać te zjawiska, gdzie szukać pomocy w przypadku ich wystąpienia. Ponadto przekazano dzieciom informację o zorganizowanym w ramach kampanii konkursie plastycznym, zachęcając jednocześnie do udziału w nim. W godzinnym spotkaniu uczestniczyło siedmioro dzieci w wieku od 7 do 13 lat.